Veelgestelde vragen

Huurwoningen

Van het grootste deel van alle huurwoningen (circa 3 miljoen) in ons land valt circa 75% onder de sociale huursector. De woningen in deze sector zijn gebouwd voor mensen die vanwege hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Deze woningen zijn doorgaans eigendom van woningbouwcorporaties. Voor het huren van woningen binnen deze sector kunt u bijvoorbeeld kijken op www.woongoed.nl of www.lescaut.nl. Voor andere woningcorporaties kunt u hier kijken. AVV Beheer BV is gepositioneerd in de vrije sector. Deze markt is ontstaan doordat de vraag naar huurwoningen groter is dan wat de sociale huursector kan opvangen en daarnaast is er een grote vraag naar duurdere huurwoningen. Vanuit deze vraag zijn commerciële verhuurders beleggingsmogelijkheden gaan zoeken in huurwoningen. Op deze manier ontstaat er meer woningaanbod om de marktvraag op te vangen en is het dus voor een grotere populatie toegankelijk om een woning te huren. Doordat dit een totaal andere constructie is dan de sociale huursector zijn ook andere regels van toepassing.
Dit kunt u handmatig volgen via het actuele aanbod op onze website. Zodra er een verandering optreedt, wordt dit overzicht bijgewerkt. Dit gebeurt dagelijks.
U kunt telefonisch contact met ons opnemen T 0118-678937 of het aanvraagformulier op onze website invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Eigenaren van huurwoningen vinden het belangrijk dat een huurder financieel daadkrachtig genoeg is om een woning te kunnen huren. Daarom heeft AVV Beheer BV een aantal regels opgesteld voor een huurder, wil deze in aanmerking komen voor een bepaalde huurwoning. De huurder moet werkend zijn en een stabiel inkomen kunnen aantonen, Het netto maandsalaris van een huurder is ca. 3 keer de kale maandhuur van de woning, U kunt een verhuurdersverklaring overleggen. Voldoet u niet aan één van deze vereisten? Dan is het soms tóch mogelijk de woning alsnog te huren door middel van een garantstelling van bijvoorbeeld de ouders. De uiteindelijke kandidaat keuze wordt te allen tijde bepaald door de verhuurder.
Wij hebben goed nieuws voor u. Wij zijn naast een goed gesorteerde aanbieder ook nog eens de goedkoopste in uw regio! Bij ons betaalt u namelijk geen inschrijf of bemiddelingskosten.
AVV Beheer BV werkt met de modelovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) namelijk 'Huurovereenkomst woonruimte', 'De algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte' d.d. juli 2003 en het daarmee samenhangende 'Besluit kleine herstelwerkzaamheden'.
Het is gebruikelijk dat de verhuurder een borg vraagt om na afloop eventuele kosten te dekken, zoals eventuele schade of gebreken. Is de woning netjes en zonder gebreken achtergelaten, dan krijgt u de borg na de oplevering van de woning retour. De hoogte van de waarborgsom bedraagt 2 x de maandhuur.
Servicekosten zijn alle kosten die boven de kale huurprijs in rekening worden gebracht aan de huurder. Onder servicekosten vallen onder andere: voorschot nutsvoorzieningen, roerende zaken, kleine herstel werkzaamheden, huisvuil, huismeester, signaallevering, elektronische apparatuur, verzekeringen, nutsvoorziening en andere voorziening gemeenschappelijke ruimten en administratiekosten.
Nee, er staat in de huurovereenkomst dat huisdieren niet zijn toegestaan.
Bij sleuteloverdracht wordt de staat van de woning schriftelijk vastgelegd met het 'inspectierapport nieuwe verhuur'. Het uitgebreid vastleggen van de staat van de woning bij start verhuur, voorkomt eventuele discussies bij het beëindigen van de verhuur.
Kleine herstelwerkzaamheden dient uzelf te verrichten. Om welke herstelwerkzaamheden het gaat, kunt u nalezen in het 'besluit kleine herstellingen' welke u bij de huurovereenkomst heeft ontvangen. Bij grotere schade kunt u uw schade per mail doorgeven verhuur@avvbeheer.nl. Graag bij uw emailbericht als bijlagen een aantal foto's toevoegen. Telefonisch kunt u reparatieverzoeken melden tussen 11.00-12.30 uur en 13.30-15.00 uur T 0118-678937.
In de huurovereenkomst is de duur, verlenging en opzegging aangegeven. Na een verhuurperiode van 1 jaar kunt u de huur maandelijks opzeggen, per de 1e van de maand. Indien het u reeds eerder bekend is dat u de huur op zult zeggen is het prettig dat zo snel mogelijk aan AVV Beheer BV door te geven. Wij kunnen dan tijdig contact met u op nemen voor de inspectie van de woning zodat u snel weet waar u aan toe bent. Mochten er nog aanpassingen door te voeren zijn heeft u daar meer tijd voor. Vanzelfsprekend is het voor ons prettig om tijdig een nieuwe huurder te kunnen zoeken. U kunt hier ook het opzegformulier downloaden. AVV beheer BV houdt zich aan 'Algemene Bepalingen Huurovereenkomst woonruimte'
De minister is van plan om in 2015 de huurverhoging niet meer laten afhangen van het inkomen, maar alleen van de kwaliteit van de woning. Hoe dat er precies uit gaat zien, zal eind 2014 pas duidelijk zijn.
Dat is in een aantal gevallen zeker mogelijk. Wilt u weten of u uw woning kunt kopen? Neem dan contact op met AVV Beheer BV T 0118-678937 en informeer naar de mogelijkheden.

Bedrijfsmatige verhuur

Bij AVV Beheer BV kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen om na te gaan of wij in uw wensen kunnen voorzien. Zo kunnen wij u als eerste informeren over ons aanbod.
De portefeuille van AVV Beheer BV omvat een grote diversiteit aan typen vastgoed waaronder horeca ruimte, grootschalige detailhandel, kleinschalige detailhandel, winkelruimtes, kantoorvilla's, kantoorruimten, bedrijfshallen, werkplaatsen en loodsen. Onze huurders zijn onder andere accountantskantoren, bakkers, slagers, modezaken, doe het zelf zaken, garagehouders. Naast de lokale ondernemers zoals bakkers, slagers en modezaken kunt u daarbij denken aan namen als Praxis, Bakker Bart, Action, Zeeman, Sting of C&A.
AVV Beheer BV werkt met de modelovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Er bestaat een apart model voor winkelruimte( inclusief overige bedrijfsruimte) en kantoorruimte.
Als exploitant van een bedrijfsobject bent u altijd verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Ook bij de verhuur van bedrijfspanden wordt gewerkt met een opleveringsrapport wat de staat van het object bij start verhuur vastlegt.
In grote lijnen is het zo dat het buitenonderhoud (schilderwerk, dak, muren, vloeren, fundering) voor rekening van verhuurder is. Het binnenwerk (binnen schilderwerk, interieur) is voor rekening van huurder.
Indeplaatsstelling is in principe alleen mogelijk bij zogeheten middenstandsbedrijfsruimte, dat wil zeggen bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van detailhandel, restaurant of café, hotel, afhaaldienst of ambachtsbedrijf, mits sprake is van een rechtstreeks voor het publiek toegankelijke ruimte. Indeplaatsstelling kan niet worden gevorderd indien sprake is van andersoortige bedrijfsruimten zoals kantoorruimte of loodsen etc. Slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen is indeplaatsstelling bij andere soorten bedrijfsruimte toegelaten. Indien u tijdens de lopende huurovereenkomst uw zaak wilt overdoen naar een andere exploitant vernemen wij graag vroegtijdig van uw plannen. Als verhuurder is het van belang dat wij de nieuwe exploitant kunnen toetsen op diens kredietwaardigheid en geschiktheid om het bedrijf te exploiteren.

Diversen

AVV Beheer BV verkoopt ook beleggingsportefeuilles bestaande uit verhuurd onroerend goed. De portefeuille kan naar wens samengesteld worden met differentiatie naar woningen, winkelruimte, kantoorruimte, bedrijfspanden en recreatief onroerend goed.
De vrije kavels die door AVV Beheer BV worden aangeboden zijn voorzien van een agrarische of woonbestemming.. Na aankoop van een kavel met woonbestemming bent u geheel vrij om uw eigen woonhuis of bedrijfspand te laten ontwerpen. U treedt in overleg met de gemeente om te zorgen voor de benodigde vergunningen. Als projectontwikkelaar zijn wij graag bereid u waar nodig van advies te voorzien.
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe projecten. Laat u ons gerust weten wat uw interesse is, dan zullen wij u informeren omtrent de ontwikkelingen. Reageer middels ons contactformulier of via info@avvbeheer.nl.
Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar.